พฤกษศาสตร์บำเพ็ญ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2560 นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก อาจารย์และบุคลากรสาย ได้ร่วมมือร่วมใจกันการพัฒนาเรือนเพาะชำและพื้นที่งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

16797605_1414551725256315_9036234905112779619_o16835756_1414547198590101_3379424684710812139_o16991542_1414764515235036_3791644821649075107_o16991582_1414500281928126_1878768924964270592_o16991843_1414520631926091_1458479905196218797_o16992161_1414490361929118_5052902425349647370_o16835966_1414783948566426_2040671372297916751_o17016053_1414772435234244_6799572505984800567_o