Screen Shot 2019-01-14 at 8.37.50 PM

เปิดรับนิสิตปริญญาตรีในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

Screen Shot 2019-01-14 at 8.37.50 PM

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรีรอบแรกในระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเริ่มรับสมัครรอบ TCAS 1 (Portfolio) ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561 ที่ http://admission.ku.ac.th

 

การคัดเลือกในรอบที่ 1ใช้ portfolio โครงงานวิทยาศาสตร์ และ การสัมภาษณ์กับอาจารย์ในภาควิชา รายละเอียดของโครงการและจำนวนที่รับ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ku.ac.th

รายละเอียดของรอบอื่นๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://www.botany.sci.ku.ac.th/about/tcas/

 

43788777_10213193179728189_5312041385921085440_o

การศึกษาพืชไม่มีท่อลำเลียงนอกสถานที่

กิจกรรมการศึกษาพรรณไม้นอกสถานที่ของรายวิชา Morphology of Non-vascular plants (สัณฐานวิทยาของพืชไม่มีท่อลำเลียง) ณ น้ำตกชันตาเถร และ ชายทะเลแสมสาร เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 โดยในครั้งนี้ นิสิตได้ฝึกดูตัวอย่างและสภาพทางนิเวศวิทยาของไบรโอไฟต์ ไลเคนส์ แอลจีทะเล ในสภาพแวดล้อมจริง

ภาพโดย คุณประชุมพร จนุบุษย์

43538269_10213193207128874_4499445977383436288_o 43661847_10213193177448132_3940327070365646848_o 43685132_10213193174288053_1416040632907988992_o 43626629_10213193183768290_5949930104816664576_o 43788777_10213193179728189_5312041385921085440_o 43754122_10213193198248652_6808673214667948032_o 43596008_10213193196048597_3401644111663464448_o 43756484_10213193204568810_4738297913396953088_o

1

Bot Game 2017

ชุมนุมนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปริญญาตรีชั้นปีต่างๆของภาควิชาพฤกษศาสตร์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีนี้นำเอาการละเล่นแบบไทยๆมาเป็นเกมที่ใช้ในการแข่งขัน

1

16707461_1625392900805986_3598615565570355918_o 16797357_1625393060805970_4003250910317970744_o

16722473_1625390207472922_7551389198218188771_o 16722804_1625391007472842_3738249482094472726_o

16797222_1625393054139304_425363442626105238_o 16797233_1625413877470555_7539427803419353400_o  16804289_1625239667487976_2686419939636903735_o 16826038_1625329710812305_5959480935075541092_o16716053_1625390214139588_6237743263743483410_o

16835966_1414783948566426_2040671372297916751_o

พฤกษศาสตร์บำเพ็ญ

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์​ 2560 นิสิตปริญญาตรี นิสิตปริญญาโท นิสิตปริญญาเอก อาจารย์และบุคลากรสาย ได้ร่วมมือร่วมใจกันการพัฒนาเรือนเพาะชำและพื้นที่งานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

16797605_1414551725256315_9036234905112779619_o16835756_1414547198590101_3379424684710812139_o16991542_1414764515235036_3791644821649075107_o16991582_1414500281928126_1878768924964270592_o16991843_1414520631926091_1458479905196218797_o16992161_1414490361929118_5052902425349647370_o16835966_1414783948566426_2040671372297916751_o17016053_1414772435234244_6799572505984800567_o