การแข่งขันตอบปัญหาพฤกษศาสตร์ครั้งที่ 11

ชุมนุมนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้จัดการตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 11 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศมากกว่า 400 ทีม ติดตามรายละเอียดสำหรับการแข่งขันในปีต่อไปได้ที่ https://www.facebook.com/botanicaltest

16252475_1078555912253039_3258971587827614722_o

16177587_1376946415683513_3096720459234282748_o

16251916_1376946189016869_4530621029389075456_o

16179718_1376945692350252_8117900339059675537_o

16177553_1376947449016743_8380675197256603968_o